המרת סנטימטר למטר (ס"מ למטר)

המרת סנטימטר למטר – הסבר

סנטימטר (ס"מ)

סנטימטר (ובקיצור ס"מ) היא יחידת אורך השווה למאית מטר.

מטר

מטר הוא יחידת האורך הבסיסית בשיטה המטרית – השיטה הנפוצה בעולם למדידה.

1 מטר שווה ל-100 ס"מ.

איך להמיר סנטימטר למטר ולהיפך

כמה זה סנטימטר במטרים?

1 סנטימטר שווה ל-0.01 מטרים.

כמה זה מטר בס"מ?

1 מטר שווה ל-100 סנטימטרים.

מחשבונים נוספים

כתיבת תגובה