המרת סנטימטר למילימטר (ס"מ למ"מ)

המרת סנטימטר למילימטר – הסבר

סנטימטר (ס"מ)

סנטימטר (ובקיצור ס"מ) היא יחידת אורך השווה למאית מטר.

1 סנטימטר (ס"מ) שווה ל-10 מילימטר (מ"מ).

מילימטר (מ"מ)

מילימטר (ובקיצור מ"מ) היא יחידת אורך השווה לאלפית מטר, בשיטה המטרית – השיטה הנפוצה בעולם למדידה.

1 מילימטר (מ"מ) שווה ל-0.1 סנטימטר (ס"מ).

איך להמיר סנטימטר למילימטר ולהיפך

כמה זה ס"מ במ"מ?

1 סנטימטר (ס"מ) שווה ל-10 מילימטרים (מ"מ).

כמה זה מ"מ בס"מ?

1 מילימטר (מ"מ) שווה ל-0.1 סנטימטרים (ס"מ).

מחשבונים נוספים

כתיבת תגובה