מחשבון ריבית דריבית

ריבית דריבית – הסבר

 ריבית דריבית היא מונח בסיסי בתחום הכלכלה והפיננסים.

ריבית דריבית נוצרת בעקבות קבלת ריבית, שוב ושוב, על הלוואה, פיקדון או השקעה, כך שהריבית בגין התקופה הנוכחית מתווספת בכל פעם לסכום הקרן בתוספת כל הריבית שנצברה בעבר.

ריבית דריבית – נוסחה

הערך המצטבר העתידי (FV – ערך עתידי) כולל את הסכום הנוכחי (PV – ערך נוכחי) ואת כל הריבית דריבית שתשולם לאורך השנים (i) ומחושב על פי הנוסחאות:

  • FV = PV (1 + i) n
  • PV = FV / (1 + i) n

שימוש במחשבון ריבית דריבית

במחשבון הריבית דריבית שלנו אנו מספקים את האפשרות לחשב ריבית דריבית באמצעות הפרמטרים:

  • סכום ראשוני (PV)
  • הפקדה שנתית
  • שיעור ריבית שנתי
  • מספר שנים לחישוב

מחשבון הריבית המורכבת שימושי מאוד לחישוב הערך העתידי של השקעה או פיקדון.

ריבית דריבית ו"כלל ה-72"

"כלל ה-72" מבוסס על עקרון הריבית דריבית, ומחשב את הזמן המשוער בו תכפיל את עצמה השקעה בהתאם לשיעור ריבית נתון.

"כלל ה-72" – נוסחה

  • מספר השנים להכפלת סכום ההשקעה = i/72 ("i" = ריבית).

דוגמאות מספריות:

  • השקעה עם ריבית של 6% תכפיל את עצמה בתוך 12 שנים.
  • השקעה עם ריבית של 8% תכפיל את עצמה בתוך 9 שנים.
  • השקעה עם ריבית של 9% תכפיל את עצמה בתוך 8 שנים.

כתיבת תגובה