מחשבון ריבית דריבית

ריבית דריבית – הסבר  ריבית דריבית היא מונח בסיסי בתחום הכלכלה והפיננסים. ריבית דריבית נוצרת בעקבות קבלת ריבית, שוב ושוב, על הלוואה, פיקדון או השקעה, כך שהריבית בגין התקופה הנוכחית מתווספת בכל פעם לסכום הקרן בתוספת כל הריבית שנצברה בעבר. ריבית דריבית – נוסחה הערך המצטבר העתידי (FV – ערך עתידי) כולל את הסכום הנוכחי … Read more

מחשבון אחוזים

חישוב אחוזים – הסבר אחוז הוא דרך להביע גודל יחסי, כאשר אחוז אחד הוא מאית השלם. מקובל לכתוב אחוזים כמספר ממשי בצירוף הסימן "%" מימין לו. הנוסחה הכללית לחישוב אחוז היא: X / Y = P x 100, כאשר X ו-Y הם מספרים ו-P הוא האחוז. חישוב אחוזים – דוגמאות אם 50% מכלל התפוחים בשקית … Read more