המרת פוט (Foot) לסנטימטר

המרת גובה פוט (Foot) לסנטימטר – הסבר פוט (רגל) פוט ((Foot או רגל) היא יחידת מידה לאורך הנמצאת בשימוש בעיקר בבריטניה ובארצות הברית. בכל פוט 12 אינצ'ים ושלוש רגליים הן יארד אחד. 1 פוט שווה 30.48 ס"מ. סנטימטר (ס"מ) סנטימטר (ובקיצור ס"מ) היא יחידת אורך השווה למאית מטר, בשיטה המטרית – השיטה הנפוצה בעולם למדידה. … Read more

המרת סנטימטר לפוט (Foot)

המרת סנטימטר לפוט (Foot) – הסבר סנטימטר (ס"מ) סנטימטר (ובקיצור ס"מ) היא יחידת אורך השווה למאית מטר, בשיטה המטרית – השיטה הנפוצה בעולם למדידה. 1 סנטימטר ≈ 0.032808399 פוט (Foot או רגל). פוט (Foot) פוט ((Foot או רגל בעברית) היא יחידת מידה לאורך הנמצאת בשימוש בעיקר בבריטניה ובארצות הברית. בכל פוט 12 אינצ'ים ושלוש רגליים … Read more

המרת גובה פיט (Feet) לסנטימטר

המרת גובה פיט (Feet) לסנטימטר – הסבר פיט (רגל) פיט (Feet או רגל ברבים) היא יחידת מידה לאורך הנמצאת בשימוש בעיקר בבריטניה ובארצות הברית. בכל רגל 12 אינצ'ים ושלוש רגליים הן יארד אחד. 1 רגל (פיט) שווה 30.48 ס"מ. סנטימטר (ס"מ) סנטימטר (ובקיצור ס"מ) היא יחידת אורך השווה למאית מטר, בשיטה המטרית – השיטה הנפוצה … Read more

המרת סנטימטר לפיט (Feet)

המרת סנטימטר לפיט – הסבר סנטימטר (ס"מ) סנטימטר (ובקיצור ס"מ) היא יחידת אורך השווה למאית מטר, בשיטה המטרית – השיטה הנפוצה בעולם למדידה. 1 סנטימטר ≈ 0.032808399 רגל (פיט). פיט (רגל) פיט (Feet או רגל ברבים) היא יחידת מידה לאורך הנמצאת בשימוש בעיקר בבריטניה ובארצות הברית. בכל רגל 12 אינצ'ים ושלוש רגליים הן יארד אחד. … Read more

המרת רגל לסנטימטר

המרת רגל לסנטימטר – הסבר רגל (Feet/Foot) רגל (Feet/Foot) היא יחידת מידה לאורך הנמצאת בשימוש בעיקר בבריטניה ובארצות הברית. בכל רגל 12 אינצ'ים ושלוש רגליים הן יארד אחד. 1 רגל שווה 30.48 ס"מ. סנטימטר (ס"מ) סנטימטר (ובקיצור ס"מ) היא יחידת אורך השווה למאית מטר, בשיטה המטרית – השיטה הנפוצה בעולם למדידה. 1 סנטימטר ≈ 0.032808399 … Read more

המרת סנטימטר לרגל

המרת סנטימטר לרגל – הסבר סנטימטר (ס"מ) סנטימטר (ובקיצור ס"מ) היא יחידת אורך השווה למאית מטר, בשיטה המטרית – השיטה הנפוצה בעולם למדידה. 1 סנטימטר ≈ 0.032808399 רגל (פיט). רגל רגל (Foot/Feet) היא יחידת מידה לאורך הנמצאת בשימוש בעיקר בבריטניה ובארצות הברית. בכל רגל 12 אינצ'ים ושלוש רגליים הן יארד אחד. 1 רגל (פיט) שווה … Read more