המרת סנטימטר לרגל

המרת סנטימטר לרגל – הסבר

סנטימטר (ס"מ)

סנטימטר (ובקיצור ס"מ) היא יחידת אורך השווה למאית מטר, בשיטה המטרית – השיטה הנפוצה בעולם למדידה.

1 סנטימטר ≈ 0.032808399 רגל (פיט).

רגל

רגל (Foot/Feet) היא יחידת מידה לאורך הנמצאת בשימוש בעיקר בבריטניה ובארצות הברית.

בכל רגל 12 אינצ'ים ושלוש רגליים הן יארד אחד.

1 רגל (פיט) שווה 30.48 ס"מ.

איך להמיר סנטימטר לרגל ולהיפך

כמה זה ס"מ ברגל (Foot/Feet)?

1 ס"מ שווה בקירוב ל-0.032808399 רגל (פיט).

כמה זה רגל (Foot/Feet) בס"מ?

1 רגל (פיט) שווה 30.48 ס"מ.

מחשבונים נוספים

כתיבת תגובה