מחשבון אחוזים

KSP black friday banner
ivory black friday banner

חישוב אחוזים – הסבר

אחוז הוא דרך להביע גודל יחסי, כאשר אחוז אחד הוא מאית השלם.

מקובל לכתוב אחוזים כמספר ממשי בצירוף הסימן "%" מימין לו.

הנוסחה הכללית לחישוב אחוז היא: X / Y = P x 100, כאשר X ו-Y הם מספרים ו-P הוא האחוז.

חישוב אחוזים – דוגמאות

  • אם 50% מכלל התפוחים בשקית הם ירוקים, זה אומר ש-50 מכל 100 תפוחים ירוקים. אם יש 10 תפוחים, אז 5 מהם ירוקים.
  • עלייה של $0.1 במחיר מ-$2 היא עלייה של 5% (5%=0.05=0.1/2).

הצגת שינוי באחוזים

שינוי (ירידה או עלייה במספר או בכמות) המוצג באחוזים, מתייחס למספר או לערך ההתחלתי.

שינויים באחוזים – דוגמאות

  • עלייה של 10% בכמות פירושה שהכמות הסופית היא 110% מהסכום ההתחלתי (100% מההתחלה + 10% מההעלאה = 110% מההתחלתי).
  • ירידה של 20% פירושה שהסכום הסופי הוא 80% מהמקור (80%=20%-100%).

שימוש במחשבון האחוזים

ניתן להשתמש במחשבון האחוזים לחישוב:

  • מהו האחוז P של המספר X? (לדוגמא: מה זה 10% מתוך 500?)
  • מהו האחוז שמהווה המספר X מהמספר Y? (לדוגמא: איזה אחוז מהווה 10 מתוך 50?)
  • מהו אחוז השינוי מ-X ל-Y? (לדוגמה: מהו אחוז השינוי מ-100 ל-120).

כתיבת תגובה